Securitas Türkiye Güvendeyim
Gizlilik Politikası

Şu an bulunmuş olduğunuz web sitesi, Securitas ve Bağlı Şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Securitas AB bünyesinde yer alan Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş., (Bundan böyle Securitas İtfaiye olarak bahsedilecek) tarafından yönetilen www.guvendeyim.securitas.com.tr,(Bundan böyle Securitas Güvendeyim Web Sitesi olarak bahsedilecek) yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiştir ve Securitas iş yönetimi sisteminin bir parçasıdır. Securitas Güvendeyim Web Sitesi, Securitas Türkiye tarafından korunmakta olup, diğer Securitas web sitelerine yönlendirmeler içermektedir.

1. Genel Securitas Güvendeyim Web Sitesi, ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı (politikası), Securitas Güvendeyim Web Sitesi kullanırken kişilerin ne tür bilgilerinin Securitas tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu kapsar. Ayrıca, İşbu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin sizin tarafından nasıl denetlenebileceği ve ihtiyaç dahilinde Securitas’a başvurarak nasıl silinebileceğine dair bilgileri de kapsamaktadır. İşbu Beyan, Securitas ve Bağlı Şirketleri içerisinde yer alan ve başka sitelere yönlendirmeler yapan bağalntıları da kapsar. (Hyperlinked Web Siteleri) İşbu Beyan, yönlendirilmiş web sitelerindeki olabilecek yönlendirmeleri ve verileri kapsamamaktadır.

2. Kişisel Bilgilerin Korunması, Kullanılması ve İşlenmesi Belirli bir kişiye ait kullanılacak veriler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi ile mümkündür. Veri girilmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. - Securitas ve bağlı şirketlerinin web sitelerini ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi istatistiki verileri otomatik olarak devreye girecektir. Bu verilerin arasında, internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezgini yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bize yönlendiren web sitesi, sitedeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler ve siteyi bulmak için kullandığınız arma sözcükleri bulunmaktadır. Depolama uygulamaları da site ziyaretiniz sırasında aktif olacaktır. - Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyareti hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler, sadece anonimleştirilerek kullanılabilecektir. Veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler, kişisel güvenliği garanti altına alacak şekilde şekillendirilmiştir. İşbu durumda Securitas, hizmet sağlayıcılarına veri aktarılması durumda gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir. - Securitas, kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin verilmesi halinde, bu bilgileri yasada öngörülen ya da ziyaretçinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanılacağını, işleme alacağını ya da aktaracağını taahhüt eder. Securitas kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizi sizin bu yönde izniniz olmadıkça ilgisiz üçüncü şahıslara açıklamaz, vermez veya onlarla paylaşmaz Mevzuatın bunu öngördüğü durumlarda, doğabilecek yasal sorumluluğa karşı tedbir almak ve/veya bir dava, veya yasal süreçte yetkili bir mahkeme veya herhangi bir resmi makamın emri, talebi, ihtarı, kararına veya yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemeye uymak amacıyla gerekli olduğu düşünülen zamanlarda bilgi açıklanabilir veya açıklanmak durumunda kalınabilir. İşbu Gizlilik Politikası’na ilişkin olası değişiklikler, bu sayfada yayımlanacak, güncellenecek ve bilgi almanız sağlanacaktır.

2.1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesinin Amacı Politika ile Securitas ve Bağlı Şirketleri’nin, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Securitas Güvendeyim Web Sitesi de bu doğrultuda kendi bünyelerinde Politika’ya uyum için gerekli düzenlemeleri yapar ve periyodik olarak Politika’ya uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek Politika’ya uygunluğun devamlılığını sağlar. Politika’da düzenlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için iç sistemler kurulacak, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek, iş ortaklarına konuya ilişkin gerekli bildirimler ve uyarılar yapılacaktır.

2.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma Securitas Güvendeyim, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alır ve kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmaz.

2.3. Kişisel Verilerin Güncel Olmasını Sağlama Securitas Güvendeyim, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar, bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak bunları sağlamaya yönelik sistemleri kurar.

2.4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Securitas Güvendeyim, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işler. Securitas Güvendeyim, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Securitas Güvendeyim tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenir. Securitas, Securitas Güvendeyim Web Sitesi üzerinden topladığı verileri, istihdam, pazarlama ve bilgilendirme amaçlarından bir ya da birkaçı amacıyla işler.

3. Güvenlik Securitas, bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklamaktadır. Dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayıba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Securitas’ın gerekli hizmeti web sitesi kullanıcılarına ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşme ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmayı ve başka hiçbir amaçla kullanmamayı taahhüt eder. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin Securitas bağlı şirketleri ile paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda bilgileriniz gizli adledilecektir.

4. Çocuklara ait, kişiye dair bilgiler Securitas Güvendeyim Web Sitesi yetişkinler için kullanılması öngörülmüş olup, 18 yaşını doldurmamış, fiil ehliyeti almamış ya da erişkin olmayan kişilere uygun değildir. Ebeveynlerin ya da yasal velilerin, gözetimleri altındaki çocukların herhangi bir kişiye ilişkin bilgileri Securitas’a ulaştırıldığına dair şüpheleri olması halinde, söz konusu bilgilerin silinmesini istiyorsa, derhal bizle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir. Securitas Güvendeyim Web Sitesi Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle iddia edilecek her türlü kayıp, yükümlülük, hak talebi, istem, zarar veya giderden (makul ölçüler dahilinde mahkeme masrafları dahil) bizi ve bağlı ortaklıklarımızı, iş ortaklarımızı, yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi, çalışanlarımızı ve mümessillerimizi ari tutmayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Tarafınızca tazmin edilmesi gereken konularda savunma ve süreç kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutmakla birlikte bunu yapmamız tazminat yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmayacaktır.

5. Çerez (Cookie ) Politikası Çerez kullanma politikası, detaylı olarak www.securitas.com.tr/tr/cerez-politikasi adresinde belirtilmiştir. Pek çok şirket gibi, Securitas da toplu bilgiler toplamak için “çerez” teknolojisini kullanabilir. Çerezler bir sitenin bir tarayıcıya gönderebileceği küçük veri ögeleri olup, sonrasında sabit diskinizde belleğe alınarak tekrar geldiğinizde sizi tanıyabilmemize imkan verir. Çerezler web sitesini ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek internetten daha fazlasını elde etmenizi sağlayabilir. Çerezler kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgi içermez. Tarayıcınızı bir çerez aldığınızda size haber verecek veya çerezleri toptan devre dışı bırakacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

6. Üçüncü Şahıs İçeriği Securitas Güvendeyim Web Sitesi’nde dolaşırken, üçüncü bir şahsa ait belli içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Bu üçüncü şahıslar kendi çerezlerini de bırakabilirler ve bu çerezler de bazı tercihlerinizi tanımlamak için kullanılabileceği gibi, eğer o üçüncü şahıslarla daha öncesinde bir temasınız olmuşsa sizi tanımalarını da sağlayabilir. Üçüncü şahısların bu türden teknolojileri kullanması, hangi bilgileri topladıkları veya bu bilgileri nasıl kullandıkları Securitas İtfaiye kontrolü dışındadır.

7. Web İzleme Securitas ve bağlı şirketleri web siteleri, çerez kullanma politikasında da belirtilen yöntemlerle veri toplar ve saklar. Bu veriler, pazarlama ve optimizasyon çalışmalarında değerlendirilir. İşbu veriler, anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için de kullanılabilir. Her tarayıcı ve mobil cihaz için farklı çerezler ayarlanmıştır. Bu nedenle, evde, işyerinde ya da farklı tarayıcılarla web sitemizi ziyarete ederseniz, her bir aygıt veya tarayıcı ayrıca veri depolamasına tabi olacaktır. Web izleme araçları, www.securitas.com.tr/tr/cerez-politikasi adresinde yer alan çerez politikasında detaylı olarak ele alınmıştır. Ve buradaki yasal düzenlemeler de geçerliliğini web izleme sırasında da korur.

8. Kullanım Koşullarında Değişiklik Securitas Güvendeyim, Web Sitesi Kullanım Koşullarında herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma, yeni madde ekleme veya çıkarma hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin web sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Değişikliklerden sonra web sitesini kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir, bu nedenle web sitesini zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

9. İstek ve Sorular Securitas Güvendeyim, Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4üncü ve 7inci maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmeli, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmalı, süre belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklamalıdırlar. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Securitas İtfaiye tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Securitas İtfaiye tarafından kişisel veriler saklanmamalıdır. Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde ya da Securitas İtfaiye’nin artık gereksinimi kalmaması durumunda, Securitas İtfaiye tarafından silinecektir. Ancak, istediğiniz zaman size ait bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili digital@securitas.com.tr adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

10. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı Facebook.com, twitter.com ya da linkedin.com gibi sosyal ağların eklentileri, Securitas Güvendeyim Web Sitesi içerisine gömülü olarak yerleştirilebilir. Piksel kodu, html satırı ya da etiket yöneticisi (Tag Manager) şeklinde web sitesine yerleştirilebilecek bu kodlar, sırasıyla Facebook Inc., Twitter Inc. Ve LinkedIn Inc. Şirketlerinin sorumluluğundadır. Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://twitter.com/about/resources/buttons LinkedIn, LinkedIn Inc., Gardner House, 2 Wilton Pl, Grand Canal Dock, Dublin, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir. LinkedIn eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developer.linkedin.com/plugins# Securitas Güvendeyim Web Sitesi’nde yer alan eklenti servisleri, hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi belirlememize yardımcı olur. Facebook ve bağlı şirketleri, Twitter ve bağlı şirketleri ya da LinkedIn hesabınızın web tarayıcınızda bağlı olması durumunda ise, servis sağlayıcı, kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgileri analiz eder. İlgi alanlarınıza, kullanım alışkanlıklarınıza ya da tercihlerinize göre verileri toplayabilir ve bunları yorumlanabilir hale getirebilir. Securitas Güvendeyim Web Sitesi’nde gömülü olarak gördüğünüz ya da görebileceğiniz etkileşim butonları da, bu servis kapsamında hareket eder. (Örneğin, Beğen butonuna tıkladığınızda, yorum yazdığınızda) Etkileşime geçildiğinde, bu bilgi, tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcısına aktarılır. Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz. Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy Facebook ya da Twitter'ın, sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, web sayfalarımıza erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

11. Kullanım Kısıtlamaları Securitas Güvendeyim Web Sitesi’nde yer alan materyaller, daha önceden açık yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde veya hiçbir araçla (elektronik, mekanik, fotokopi alma veya diğer) indirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden nakledilemez, dağıtılamaz, yayılamaz, satılamaz, basılamaz, yayınlanamaz, kullanılamaz, icra edilemez veya dolaşıma sokulamaz. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. Web sitemize erişim ve bu siteyi kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere de tabi olabilir. Securitas Güvendeyim Web Sitesi’nin kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

12. Yasal Uyarı Securitas Güvendeyim size doğru ve güncel bilgi vermek için ticari olarak elinden gelen gayreti göstermiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, Securitas bu web sitesinde yer verilen, indirilen veya erişilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu web sitesi aksi açıkça belirtilenler haricinde, web sitesinin performansı ve web sitesinden erişilen veya web sitesinde sunulan tüm bilgiler, ürünler veya hizmetler, (tamamiyle ilgili yasal mevzuatın elverdiği ölçüde) mülkiyet, satılabilirlik, belli bir amaca uygunluk, üçüncü şahıs haklarına tecavüz edilmemesi veya sistem entegrasyonu ile ilgili garantiler veya zımni garantiler de dahil olmak üzere açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti verilmeksizin “olduğu gibi” esasıyla sunulmaktadır. Securitas Güvendeyim, web sitesinde aksi açıkça belirtilenler haricinde, Securitas Güvendeyim web sitesi aracılığıyla erişilen veya elde edilen her türlü bilgi, ürün veya hizmetin süreklilik arz edeceği, kesintisiz olacağı, hatasız olacağı (veya hatalar tespit edildiğinde düzeltileceği), güvenli olduğu veya virüs veya diğer zararlı unsurları içermediği yönünde size karşı herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Securitas, web sitesine girmeniz, web sitesinden herhangi bir materyal indirmeniz veya web sitesindeki materyalleri kullanmanız sonucunda yaşanabilecek güvenlik ihlallerinden veya bilgisayar sisteminizde oluşabilecek hasarlardan veya veri kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Web sitemizi ziyaret etmekle, bu web sitesini kullanmanın ve bu web sitesinde yer verilen bilgilere itimat etmenin riskinin size ait olacağını onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Sözleşme veya haksız fiil olup olmadığına bakılmaksızın, bu web sitesinin kullanılması veya performansı dolayısıyla herhangi bir şekilde doğacak tüm doğrudan, dolaylı, menfi, müsbet, ya da diğer zarar ve hasarlardan, bunların ortaya çıkma olasılığı Securitas veya yetkili temsilcilerine bildirilmiş olsa dahi, Securitas sorumlu tutulamaz.

13. Mülkiyet Konusu Haklar Securitas ticari markası ve tescil edilmiş olsun olmasın grafikler, logolar, “genel görüntü” ve ticari takdim şekli de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Securitas’ın diğer tüm ticari marka ve hizmet markaları üzerindeki mülkiyet hakları Securitas ve Securitas bağlı şirketlerine aittir, ait olmaya devam edecektir ve ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. Securitas veya Securitas bağlı şirketinin önceden yazılı izni alınmadan bu ticari marka ve hizmet markalarının kullanılması yasaktır. Bu web sitesinde bulunan diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Securitas bunlar, bunların sahipleri, ürünleri veya hizmetleri hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sitesindeki tüm içerikler ve bunları konu alan derlemeler Securitas ve Securitas bağlı şirketlerinin (veya belli durumlarda, bu web sitesinin başka kullanıcılarının veya üçüncü şahıs içerik sağlayıcılarının) mülkiyetinde olup bu içerikler ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. Bu web sitesinde yer verilen bilgiler yalnızca kendi kişisel kullanım amaçlarınız için veya temsil ettiğiniz işletmenin ticari amaçlı olmayan iç işlerinde Kullanım Koşullarında öngörüldüğü şekilde kullanılabilir, ancak bunlar içerik dışına çıkarılamaz veya yanıltıcı veya ayrımcı bir biçimde takdim edilemez. Securitas size açıkça vermediği tüm haklarını saklı tutmaktadır.